MaMaisondeAaZ.com

Kaba İnşaat zemin kat

Duvarların inşası ve aynı zamanda kapi ve pencerelerin yerleri hazirlaniyor, bona kaba İnşaata deniliyor.

Çekim Tarihi: 04-07-2008 ve 16-07-2008 arasında